نمونه سوالات استخدامی قالب وردپرس

آرشیو برای ‘زندگی’ موضوع

روزی رو میبینم جوری حالم خوبه که چسبیدم به سقف اون روز اگه منو دیدی فقط بگو حقش بود

ارسال شده توسط رضا در آبان - ۴ - ۱۳۹۷ ارسال دیدگاه خواندن مطلب کامل

اینجا بچه تمرین میبینه با یه لحنه محکم اول از همه یاد میگیره اون بیرون همه گرگن

ارسال شده توسط رضا در آبان - ۴ - ۱۳۹۷ ارسال دیدگاه خواندن مطلب کامل

شک از تو خیابونو کوچه میاد و مغز تبدیل میشه به هوش سیاه

ارسال شده توسط رضا در آبان - ۴ - ۱۳۹۷ ارسال دیدگاه خواندن مطلب کامل

یگی کمک کنم از بقیه خواهش نکنه فردا میبینی همونجاست یارو کارش همونه

ارسال شده توسط رضا در آبان - ۴ - ۱۳۹۷ ارسال دیدگاه خواندن مطلب کامل

من دیوونه میرم بیرون ولی عاقل میرم خونه دیگه هیچی نمیتونه منو غافلگیرم کنه

ارسال شده توسط رضا در آبان - ۴ - ۱۳۹۷ ارسال دیدگاه خواندن مطلب کامل

هر کی میخواد شیکمتو سفره کنه تا به خودت بیای اون دورا یه نقطه شده

ارسال شده توسط رضا در آبان - ۴ - ۱۳۹۷ ارسال دیدگاه خواندن مطلب کامل

میگه تو پسرمی قدمت رو چشممه میبینی پاش برسه حاضره گردنتو بشکنه

ارسال شده توسط رضا در آبان - ۴ - ۱۳۹۷ ارسال دیدگاه خواندن مطلب کامل

دخترم باا ولم کن حرکت کاملا فوله یارو علنا میخواد با چشم تو رو حاملت کنه

ارسال شده توسط رضا در آبان - ۴ - ۱۳۹۷ ارسال دیدگاه خواندن مطلب کامل

دیدم اون ها که با خنده جلو میان ناکسترن در آخر دیدم متکی به مشتی خاکسترن

ارسال شده توسط رضا در آبان - ۴ - ۱۳۹۷ ارسال دیدگاه خواندن مطلب کامل

منی که از اعتماد بی جا هنوز آبستنم ولی در نهایت میدونم اینو که باعث منم

ارسال شده توسط رضا در آبان - ۴ - ۱۳۹۷ ارسال دیدگاه خواندن مطلب کامل

  • 2