نمونه سوالات استخدامی قالب وردپرس

شاید فکر بکنی که موزیک شغل منه ولی نه موزیک یه عشقه که توم شعله وره

ارسال شده توسط رضا در آبان - ۴ - ۱۳۹۷ ارسال دیدگاه خواندن مطلب کامل

روزی رو میبینم جوری حالم خوبه که چسبیدم به سقف اون روز اگه منو دیدی فقط بگو حقش بود

ارسال شده توسط رضا در آبان - ۴ - ۱۳۹۷ ارسال دیدگاه خواندن مطلب کامل

اونی که رو نداشت تو داشت ولی میدونست چشه مدام با خودش گفت از این بد تر هم میتونست بشه

ارسال شده توسط رضا در آبان - ۴ - ۱۳۹۷ ارسال دیدگاه خواندن مطلب کامل

الان هم زیر زمینم وقتی خوردم از همه لگد حداقل اینجا هیشکی منو مسخره نکرد

ارسال شده توسط رضا در آبان - ۴ - ۱۳۹۷ ارسال دیدگاه خواندن مطلب کامل

میدیدم همه نمه میخندیدن زیر لبی میخواستم که آب شم برم زیر زمین

ارسال شده توسط رضا در آبان - ۴ - ۱۳۹۷ ارسال دیدگاه خواندن مطلب کامل

اینجا بچه تمرین میبینه با یه لحنه محکم اول از همه یاد میگیره اون بیرون همه گرگن

ارسال شده توسط رضا در آبان - ۴ - ۱۳۹۷ ارسال دیدگاه خواندن مطلب کامل

من دیوونه میرم بیرون ولی عاقل میرم خونه دیگه هیچی نمیتونه منو غافلگیرم کنه

ارسال شده توسط رضا در آبان - ۴ - ۱۳۹۷ ارسال دیدگاه خواندن مطلب کامل

هر کی میخواد شیکمتو سفره کنه تا به خودت بیای اون دورا یه نقطه شده

ارسال شده توسط رضا در آبان - ۴ - ۱۳۹۷ ارسال دیدگاه خواندن مطلب کامل

میگه تو پسرمی قدمت رو چشممه میبینی پاش برسه حاضره گردنتو بشکنه

ارسال شده توسط رضا در آبان - ۴ - ۱۳۹۷ ارسال دیدگاه خواندن مطلب کامل

دخترم باا ولم کن حرکت کاملا فوله یارو علنا میخواد با چشم تو رو حاملت کنه

ارسال شده توسط رضا در آبان - ۴ - ۱۳۹۷ ارسال دیدگاه خواندن مطلب کامل

  • 2